Malmö

Det skall bli 44 lägenheter i kv Badskon i Hyllie. I maj 2024 är visningslägenheten klar.
MKB är byggherre, PEAB entreprenör.