Mikael Andersson

Arkitekt MSA, delägare

Mikael arbetar som ansvarig och handläggande arkitekt i alla skeden samt är kontorets BAS-P.

Victor Berg

Arkitekt MSA

Jesper Birch

Byggnadsingenjör

Jesper arbetar som handläggande ingenjör, samt är ansvarig för kontorets BIM-utveckling.

Per Dahlin

Arkitekt SAR/MSA, delägare

Per arbetar som ansvarig och handläggande arkitekt i alla skeden.

Ludvig Gårdelöv

Byggnadsingenjör

Ludvig arbetar som handläggande ingenjör

Maria Hagejärd

Arkitekt SAR/MSA

Maria arbetar som handläggande arkitekt i alla skeden.

Föräldraledig

Ulf Liebert

Civilekonom och ekonomikonsult

Ulf har totalansvar för administration, ekonomisk uppföljning och bokslut.

Dennis Lindgren

Arkitekt SAR/MSA, delägare

Dennis arbetar som ansvarig och handläggande arkitekt i alla skeden.

Andreas Olsson

Arkitekt SAR/MSA, delägare

Andreas arbetar som ansvarig och handläggande arkitekt i alla skeden.

Erik Persson

Civilingenjör/arkitekt MSA, delägare

Erik arbetar som ansvarig och handläggande arkitekt i alla skeden.

Pietro Raffone

Arkitekt SAR/MSA

Grundare av Arkitekturkompaniet. Pietro var ordförande i SAR 1995-97. Tidigare medlem i Kungliga konstakademien, ledamot i Stadsmiljörådet och jurymedlem i flera av SAR:s arkitekttävlingar.