MikaelAndersson

Arkitekt MSA, delägare

Mikael arbetar som ansvarig och handläggande arkitekt i alla skeden samt är kontorets BAS-P.

VictorBerg

Arkitekt

Tjänstledig

JesperBirch

Byggnadsingenjör

Jesper arbetar som handläggande ingenjör, samt är ansvarig för kontorets BIM-utveckling.

PerDahlin

Arkitekt SAR/MSA, delägare

Per arbetar som ansvarig och handläggande arkitekt i alla skeden.

LudvigGårdelöv

Byggnadsingenjör

Ludvig arbetar som handläggande ingenjör

MariaHagejärd

Arkitekt SAR/MSA

Maria arbetar som handläggande arkitekt i alla skeden.

UlfLiebert

Civilekonom och ekonomikonsult

Ulf har totalansvar för administration, ekonomisk uppföljning och bokslut.

DennisLindgren

Arkitekt SAR/MSA, delägare

Dennis arbetar som ansvarig och handläggande arkitekt i alla skeden.

AndreasOlsson

Arkitekt SAR/MSA, delägare

Andreas arbetar som ansvarig och handläggande arkitekt i alla skeden.

ErikPersson

Civilingenjör/arkitekt MSA, delägare

Erik arbetar som ansvarig och handläggande arkitekt i alla skeden.

PietroRaffone

Arkitekt SAR/MSA

Grundare av Arkitekturkompaniet. Pietro var ordförande i SAR 1995-97. Tidigare medlem i Kungliga konstakademien, ledamot i Stadsmiljörådet och jurymedlem i flera av SAR:s arkitekttävlingar.