Jobba hos oss?

Just nu har vi inga lediga tjänster, men är du arkitekt eller ingenjör och intresserad av vårt kontor är du alltid välkommen att skicka in en kort presentation och CV. Revit-vana är ett plus.

Skicka till mikael.andersson@arkitekturkompaniet.se

 

arkitekturkompaniet

Vi har en samlad bred erfarenhet från projekt i alla storlekar och skeden, allt från stadsplanering och ombyggnation till bostäder och kontor. Vi drivs av nyfikenhet och glädjen i den kreativa processen som varje byggnadsprojekt innebär. Gemensamt för vårt arbete är en stor omsorg för såväl helhet som detaljer och målet att bidra till en god och hållbar arkitektur. Vi tror på ett nära samarbete med våra beställare och är lyhörda inför brukarens tankar och önskemål. Vi är engagerade och erfarna arkitekter och ingenjörer.

 

Historia

Arkitekturkompaniet startades 1992 av Bibbi Olsson och Pietro Raffone och består idag av fjorton arkitekter och ingenjörer varav fem är delägare. Kontoret har en samlad bred erfarenhet och en referensportfölj med såväl privata, kommersiella som offentliga projekt.

Under de första åren huserade kontoret ute på Eriksberg. Arkitekturkompaniet medverkade under den här tiden i omvandlingen av Norra Älvstranden i Göteborg genom flera stadsplaneuppdrag, nyproduktion av sju bostadskvarter och ombyggnation av många av de gamla varvsbyggnaderna i området.

Under åren som gått har vi projekterat över 3000 lägenheter som byggts runt om i landet, företrädesvis i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Halmstad och inte minst i vår hemstad Göteborg.

Kvalitet och miljö

Arkitekturkompaniet är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Arkitekturkompaniet tror på god nytänkande arkitektur som håller hög kvalitet och åldras med värdighet. Målsättningen är att skapa både socialt och ekologiskt hållbara miljöer. Vi vill verka för ett sunt byggande genom val av material, produkter och system. Genom systematiskt miljöarbete strävar vi efter att minska den samlade miljöbelastningen. Vi följer aktuell miljölagstiftning, både i det dagliga arbetet på kontoret och med de förslag vi utarbetar åt våra beställare.

Vi är måna om att tillsammans med våra beställare arbeta fram den bästa lösningen för varje projekt och samtidigt värna om en ekonomisk helhet. Genom noggrannhet, eftertanke och välfungerande projekteringsrutiner kan vi hålla en hög nivå på våra tjänster och säkerställa att beställaren får den produkt som efterfrågats.

Vi strävar hela tiden efter att bli ännu bättre! Genom kontinuerlig vidareutbildning av våra medarbetare fördjupar vi kunskaperna och erfarenhetsåterföring bidrar till att ständigt förbättra arbetsprocessen och kvalitetsledningssystemet.

Kvalitetspolicy       Miljöpolicy

BIM

Flertalet av våra uppdrag projekteras med BIM, byggnadsinformationsmodellering, och på så sätt kan vi erbjuda en detaljerad informationsmodell som ger en större förståelse och ger en bättre kontroll över varje projekt. Tekniken underlättar genom att göra problem tydliga, det förenklar hantering och kommunikation vid gestaltningsarbetet och underlättar för produktion exempelvis genom mängdning av byggnadskomponenter. Vi är måna om att kontinuerligt utveckla vår kunskap inom 3d-modellering. Vi använder oss av Revit Architecture och upplägget anpassas till varje projekt beroende på kundens behov och efterfrågan.

 

Alab

Vi arbetar aktivt med frågor kring stadens re-urbanisering och bostadens förnyelse. För att utmana och utveckla oss själva har vi skapat Alab. Alab innebär att vi utvecklar fiktiva projekt där vi på ett fritt och förbehållslöst sätt undersöker nya idéer kring arkitektur. Alab är en metod för att hitta nya infallsvinklar som kan inspirera oss i framtida projekt.