Basaren, Stockholm

Uppdragsgivare: SKB
Parallellt uppdrag: 2007
Antal lägenheter: 65

Parallellt uppdrag i flera steg om förtätning av kvarteret Basaren på Kungsholmen. Vårt förslag innebär en sexvåningsbyggnad längs Hantverkargatan som avslutas med ett punkthus åt väster. Mot Hantverkargatan i norr är fasaden tätare med en oregelbunden, fri fönstersättning medan söderfasaden och de rundade gavlarna har kontinuerliga balkonger. I bottenvåningen finns lokaler med en souterrängvåning mot Baltzar von Platens gata som ligger en våning lägre.

 

Kategori: Tävling