Mårbacka, Selma torg

Uppdragsgivare: Riksbyggen
Projektering: 2019-2021
Antal lägenheter: 59

Brf Mårbacka är det andra av två kvarter ritade för Riksbyggen i Selma Stad. Det är en del i en mycket omfattande stadbyggnadsutveckling kring Selma Lagerlöfs Torg. En utveckling som kommer att fortsätta längs Litteraturgatan både söderut in mot centrum och norrut.

Stadsmässighet, variation och förtätning av gaturummen har varit viktiga ledord för arbetet.

Projektet startade för oss som en parallellskiss 2015. Efter den vidtog ett omfattande skissarbete och samordning med övriga grannprojekt.

Brf Mårbacka består av fyra hus i fem våningar, sammanbyggda, men individuellt avläsbara. Placerade i tydlig relation till de omgivande gatorna. Uteplatser och förträdgårdar finns längs Backadalen.

Fasaderna är av tegel med mönstermurade ytor i bröstningar och på trapphus. Varje hus har en tydlig entré mot gatan med genomgång till gården.

Brf Mårbacka innehåller 59 lägenheter. Lägenhetsstorlekarna har stor variation huvudsakligen 2-4 RoK. De större lägenheterna är genomgående, medan de mindre ligger mot den tystare gården.

Beställaren hade höga krav på effektiva lägenheter med bra ljusförhållanden och god möblerbarhet. Vi hoppas lägenheterna kan passa många personer.

Brf Mårbacka är certifierat i Göteborgstad miljöanpassat byggande och Miljöbyggnad Silver

Byggentreprenör är Betonmast.