Solstrålen, Älvsjö

Uppdragsgivare: JM
Projektering: 2016
Antal lägenheter: 138

Bostadsrättsföreningen Solstrålen ligger i stadsdelen Solberga i Älvsjö. Projektet består av tre huskroppar som tillsammans formar två kvarter. Det ena kvarteret består av två huskroppar med en gemensam gård och underbyggt garage i två plan. Mellan de två kvarteren öppnar sig ett torg. Butikslokaler i bottenvåningen förstärker områdets stadskaraktär. Totalt är det sex trapphus som varierar mellan fem och åtta våningar med undantag från ett av trapphusen som har 13 våningar.

I planlösningarna har vi arbetat med genomsikt och rumssamband. Lägenheterna varierar mellan ett till fyra rum och kök. Vardagsrum i anslutning till kök ger en öppen planlösning med ljus från två väderstreck.

Fasadmaterial är övervägande tegel med inslag av puts på balkonger och mot gårdssida. Indragna balkonger rytmiserar fasaden och ger den karaktär. Det ena kvarteret har mörkt tegel och kontrasterar mot det andra kvarterets ljust grågula tegel. Mönstermurningar lyfter fram valda delar av fasaden som får extra omsorg och en fin detaljering.

Kategori: Bostad