Enklaven, Lorensberg

Uppdragsgivare: Enklaven
Byggnadsår: 2003
Yta verksamheter: 1375 m²

På Lennart Torstenssonsgatan, Lorensbergs villaområde i Göteborg, har uppförts en byggnad med kontor och designstudio åt Enklaven AB. Höjdskillnaden mellan gata och tomtens södra gräns är ca tio meter, vilket innebär att de första tre våningarna är delvis insprängda i berget. Först det fjärde och sista planet har helt fria fasader runt om. På entréplan finns garage, teknikutrymmen och övernattningslägenhet. Plan två innehåller designstudio. På plan tre finns kontor och plan fyra innehåller förutom kontor även representationsutrymmen.

Kategori: Kontor