Spilkumen, Kvillestaden

Uppdragsgivare: PEAB
Planutredning: 2004
Antal lägenheter: ca 208

Parallellskiss som fortsatte i programarbete för den gamla porslinsfabrikens område i Kvillestaden, ett kvarter för ca 280 lägenheter.

Totalt åtta flerbostadshus flankerar en stor gård i direkt anslutning till Kvillebäcken.

 

Kategori: Plan