Kv Spilkumen

Uppdragsgivare: PEAB
Planutredning: 2004
Antal lägenheter: ca 208

Parallellskiss som fortsatte i programarbete för den gamla porslinsfabrikens område i Kvillestaden, där nu PEAB projekterar Porslinsfabriken 2, ett kvarter som kommer att rymma c.a 280 lägenheter då det står färdigt.

Totalt åtta flerbostadshus flankerar en stor gård i direkt anslutning till Kvillebäcken.

Kategori: Plan