M1:an, Lindholmen

Uppdragsgivare: Fastighets AB Fribordet
Ombyggnadsår: 2001
Yta verksamheter: 13 000 m²

Maskinverkstad 1, M1:an, är en av de största byggnaderna i det gamla Götaverksområdet. Högdelen har bevarats och byggts om till bl.a. kontorslokaler. Den vackra tegelbyggnaden har försetts med ytterligare bjälklag och nytt huvudtrapphus med entré. Lokalerna inrymmer nu moderna kontor åt bland annat Norra Älvstranden Utveckling AB, Volvo och Semcon.

Kategori: Ombyggnad