Promenaden

Uppdragsgivare: JM
Pågående projektering
Antal lägenheter: 51

Promenaden är det tredje bostadskvarteret i vår serie på tre ritade för JM i Silverdal, Sollentuna. Projektet startade med en parallellskiss som fortsatte med detaljplanearbete och det första kvarteret, brf Porten och det andra brf Parken.

Trevlig småskalighet med måttliga hushöjder och tydliga gaturum är det grundläggande temat liksom varierad men sammanhållen gestaltning av kvarter och hus.

Promenaden skiljer sig från de bägge tidigare genom att inte vara bostadsrätt utan äganderätt.

Promenaden är en småskalig byggnad med tre trapphus i fyra våningar. Kvarteret ligger i direkt anslutning till Silverdals Parkpromenad. Fasaderna är i grafisk putsade i mörkgrått och vitt, men med sockel i tegel. Runt gatuentréerna finns omfattningar av tegel och skärmtak av glas och stål.

Lägenheterna är i genomsnitt mindre än i tidigare etapper, en anpassning till den bedömda efterfrågan för ägandelägenheter. Yteffektivitet och flexibilitet har varit viktig -bland annat kan tvåor göras om till minitreor. Förhoppningsvis kan de passa många olika personer.

Bostäderna är miljömärka med Svanen

Kategori: Bostad