Radiotorget, Göteborg

Uppdragsgivare: JM
Parallellskiss: 2016
Antal lägenheter: 46

Radiotorget är ett parallellt uppdrag för JM Seniorgården. Torget är idag slitet och lite ödsligt men har potential tack vare sitt centrala läge. Förslaget är uppdelat i två byggnadsvolymer med en diskret länkdel mellan sig så att de tillsammans formar ett L. En av utmaningarna var kvarterets bullernivåer som på detta sätt ger huset en tyst sida in mot gården.

Volymen som vänder sig mot torget har fem våningar medan volymen längs med gatan har sju. Den något lägre byggnaden anpassar sig till befintlig bebyggelse och skapar en fin rumslighet mot torget. På så sätt hålls skalan nere mot Radiotorget och  ger förutsättningar för en soligare gård.

Fasaden mot Radiotorget blir som en fond mot torget och har ett attraktivt söderläge. Med ett raster av pelare i ljus puts blir fasaden elegant och uttrycksfull. Bakom rastret ligger balkonger med bakomliggande fasad i lärk. Som ett element i stadsbilden möter huset torget i en trappa längs med hela fasaden med plats att sitta. Mellan trappans övre avsats och uteplatserna finns en avslutande mur med trädplantering.

Lägenheterna är rymliga men funktionella. De stora balkongerna gör boendet speciellt attraktivt med möjlighet till ett ”trädgårdsboende på höjden”. En gemensamhetslokal är placerad nära portiken in till gården vilket gör det lättillgängligt för samtliga boende. Till gemensamhetslokalen finns en solig uteplats mot torget.

Kategori: Bostad