Brf Mårbacka

Uppdragsgivare: Riksbyggen/ Bonum
Projektering pågår
Antal lägenheter: 58

Nytt kvarter i Selma stad.