Bådan, Hammarby Sjöstad

Uppdragsgivare: Seniorgården AB
Färdigställande: 2002
Antal lägenheter: 82

Kvarteret Bådan ingick i bostadsutställningen BoStad 02 i Stockholm och ligger alldeles nere vid Sickla Kanals södra strand, mellan strandpromenaden och ett parkstråk som går genom området. Projektet är ett 55+boende och består av två husvolymer med en mellanliggande gemensamhetslokal på gården. Antalet våningar varierar mellan fem och sex med indragna terrasser mot gatan och parken i söder. Kvarteret ingår i “Sjöstadsparterren med omgivande kvarter” som tilldelades Kasper Sahlin-priset 2005.

Kategori: Bostad