Kv Parken

Uppdragsgivare: JM
Pågående projektering
Antal lägenheter: 89

Brf Parken är det andra bostadskvarteret i vår serie på tre ritade för JM i Silverdal, Sollentuna. Projektet startade med en parallellskiss som fortsatte med detaljplanearbete och det första kvarteret, brf Porten.

Trevlig småskalighet med måttliga hushöjder och tydliga trädplanterade gaturum är det grundläggande temat liksom varierad men sammanhållen gestaltning av kvarter och hus.

Brf Porten består av åtta småskaliga trapphus i fyra våningar. Kvarteret ligger i direkt anslutning till Silverdals park. Fasaderna är putsade i gröna toner i kontrast med vitt. Socklarna är murade i tegel. Runt gatuentréerna finns omfattningar av granit och skärmtak av glas och stål.

De större lägenheterna om 3–4 rum och kök är genomgående, medan de mindre ligger mot den skyddade gårdssidan. Gården har stora öppningar mot lokalgatorna, under gården finns också bilparkering. Goda rumssamband med bra ljusförhållande, möblerbarhet och yteffektivitet var kravet på utformningen av lägenheterna. Förhoppningsvis kan de passa många olika personer.

Bostäderna är miljömärka med Svanen

 

Kategori: Bostad