Brf Masthugget

Uppdragsgivare: brf Masthugget

Projektering: 2010-2015

Antal lägenheter:

Brf Masthugget är Sveriges största bostadsrättsförening, vackert beläget i området Masthugget i Göteborg. Området byggdes av Riksbyggen mellan 1967-1972. Husen klättrar uppför berget i terrasserade plan med en höjdskillnad på ungefär 40 meter från lägst till högst belägna hus.

Arkitekturkompaniet fick uppdraget att arbeta med en omfattande fasadrenovering efter att 2010 vunnit en tävling om ny färgsättning av föreningens fasader. Arbetet som pågått i olika etapper under flera år har förutom ny färgsättning även inneburit nya entrépartier, balkongfronter och inglasningar.

Idén till fasadrenoveringen bygger på att ge området en ljusare karaktär och tydligare orienterbarhet. Två ljusa kulörer dominerar på utsidan av husen, mot staden, medan gårdarna fått mer lekfull färgsättning i olika kulörer. På så vis får varje gård en egen identitet och det blir det lättare att orientera sig i området. Balkongerna har fått nya räcken i opalglas och insidan har målats vit vilket också gjort lägenheterna innanför ljusare.

Kategori: Ombyggnad