Selma Lagerlöfs torg

Uppdragsgivare: Riksbyggen
Parallellskiss: 2016
Antal lägenheter: 155

Parallellskiss med två sammanbyggda kvarter vid Selma Lagerlöfs torg, ett område som står inför stor omvandling. Förslaget bygger på enkla husvolymer med tre- och fyrspännare. Volymerna har organiserats kring två gårdar med ett mellanliggande ”torg”, Körsbärstorget, med trädplanteringar och parkering.

Byggnaderna är i fem våningar med sadeltak. Kvarterens utsida samt fasaden mot Körsbärstorget är i tegel. Uttrycket varieras med olika kulör och fog. Mot gårdarna är fasadkaraktären mer lekfull och färgrik med skivfasader i vitt, grönt och rött. Teglet från gatufasaderna återkommer i murar och inslag av marktegel. Huset i gränsen mellan de båda kvarteren dras in från fasadlivet för att ge en uppdelning av huslängan och bildar en fond till Körsbärstorget. Mot söder öppnar sig kvarteren mot sol och gröna gårdar.

Lägenheterna är kompakta och yteffektiva utan onödig kommunikationsyta. De större lägenheterna är genomgående med kök och vardagsrum i en öppen lösning. Balkongerna är huvudsakligen orienterade mot gården vilket ger en trevlig kontakt mellan gård och lägenhet. Även vindarna utnyttjas till lägenheter som får en annorlunda karaktär med smala planer, takkupor och snedtak.

Kategori: Bostad, Tävling