Skanstorget, Göteborg

Uppdragsgivare: Akademiska Hus

Utredning/idéskiss för en ny universitetsbyggnad och omgestaltning av Skanstorget i Göteborg. En byggnad med offentlig innehåll stärker mötet mellan stad och universitet och blir en länk mellan verksamheterna i Haga/Vasagatan och Linnéplatsen.

Byggnaden skärmar av ljud från gatan och ger goda förutsättningar för ett vackert och användbart ”vardagsrum” för de omgivande stadsdelarna. Under torget föreslås p-platser i två plan.

Kategori: Alab