Dublonen, Älvsjö

Uppdragsgivare: JM
Projektering: 2018-2020
Antal lägenheter: 183

Brf Dublonen är ett kringbyggt kvarter med elva trapphus i sex våningar. Lägenheterna varierar från ett till fem rum och kök och i entréplanet vetter två lokaler ut mot Spikskogatan. Tre portiker, en större mot Prästgårdparken i öster och två mindre mot Armborstvägen i norr och Sandalettgatan i söder, skapar kontakt och ger inblick från omgivande gator.

Kvarteret har putsade fasader i olika kulörer och en sockel av klinker. Olika höjder på socklar, uteplatser och upphöjda planteringar skapar variation mot gatorna. Taken och den översta våningen beläggs med falsad plåt och tillsammans med hörntorn och frontespiser formas ett karaktärsfullt tak.

Kategori: Bostad