Kungsporten, Kongahälla

Uppdragsgivare: JM
Projektering: 2017-2019
Antal lägenheter: 145

Brf Kungsporten är det andra kvarteret vi ritat i Kongahällaområdet, efter kv Borggården. Även här handlar det om ett kringbyggt kvarter, i detta fall med öppningar mot parken i öster och gatan i söder. Utsidan är tegelklädd i grå och röda nyanser, den indragna takvåningen klädd med skivor i lätt varierade nyanser och glanstal. Den gröna gården omges av ljusa fasader.

Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 och 4RoK, med en tonvikt på 2RoK.

Kategori: Bostad