Soluret, Älvsjö

Beställare:  JM
Projektering: 2017-2019
Antal lägenheter: 102

Bostadsrättsföreningen Soluret ligger i stadsdelen Solberga i Älvsjö, granne med tidigare projekterade brf Solstrålen. Ett bostadskvarter för JM Stockholm med 102 nya lägenheter.

Brf Soluret består av två huskroppar med vardera två trapphus. Samtliga trapphus binds samman av ett gemensamt entréplan medan deras höjd varierar från fem upp till tretton våningar. Ovanpå entréplanet finns den upphöjda gården som utformas med avskilda uteplatser och gemensamma ytor med gräsytor, planteringar och prydnadsträd. Gården är öppen och ansluter bakåt mot parken och vidare mot Solbergaskogen.

Gestaltningsmässigt är kvarterets fasader utformade för att ge en lugn materialkänsla som harmonierar med grannkvarteret brf Solstrålen. Kvarteret har tegelfasader i yttre delar mot gatorna i ett gulvitt/ grågult tegel där sockeln markeras med ett mörkare tegel. I partier ovan och vid sidor av entréerna ger mönstermurningar fasaderna en fin detaljering och extra omsorg.

Det högsta trapphuset gestaltas med fasadskivor och genom en indragen terrassvåning vilket ger byggnaden ett slankt uttryck. Skivorna som återkommer på indragna delar och balkongers insidor har en variation i blankhet som ger liv i fasaden genom ljusets skiftningar

Kategori: Bostad