Violen, Solna

Uppdragsgivare: JM
Pågående projekt
Antal lägenheter: 161

Kvarteret Violen är en del av stadsutvecklingsprojektet Järvastaden, Solna i gränsen mot Sundbyberg.

Läget är centralt i området i korsningen mellan huvudgatorna Järva Skjutbaneväg och Fridensborgsvägen. De är i planarbetet utpekade som stadslivsgator med extra höga krav på levande bottenvåningar med verksamheter och gestaltning av fasader.

Violen är utformat som ett traditionellt stadskvarter med fasadliv i fastighetsgräns. Materialpaletten består huvudsakligen av tegel i tre kulörer, puts med inslag av trä samt butikslokalernas stora glaspartier. De olika trapphusen tecknar sig som individuella enheter – olika men samstämda.

De 161 lägenheterna spänner från ettor till sexor med en tonvikt i det övre spannet. Förhoppnings kommer de att locka en bred och trevlig mix av boende.

Kategori: Bostad