Havsfrun, Malmö

Uppdragsgivare: JM
Projektering: 2004-2006
Antal lägenheter: 64

Krankajen i Malmö är den landtunga mellan Yttre Hamnen och den tidigare torrdockan där Kockums väldiga bockkran en gång stod. Längst ut på spetsen ligger brf Havsfrun, som är en bostadsrättsförening med 64 lägenheter. Stadsplanen föreskriver U-formade kvarter som öppnar sig mot väster och torrdockans vattenspegel. Gatufasaderna är tegelklädda, medan fasader mot dockan och gården är av ljus puts med stora fyllningar av lärkträ. Även den indragna vindsvåningen är putsad. För att ta tillvara den exceptionella utsikten har vi lagt till en volym i det yttersta läget som också visuellt markerar avslutningen av bebyggelsen och bildar fasad mot pirspetsen, där ett litet torg skall skapas.

Kategori: Bostad