Druvklasen, Årsta

Uppdragsgivare: JM
Projektering: 2003-2005
Antal lägenheter: 162

Kv. Druvklasen ligger på Vin & Sprits tidigare område i Årsta i Södra Stockholm. Det kringbyggda kvarteret har en stor öppning mot vattenutsikten i norr. Genom att slumpvis variera kulörerna på de glasade balkongräckena uppnås en lekfullhet i fasaderna mot vattnet och Liljeholmstorget.

Fotograf: Ulf Celander