Jollen

Uppdragsgivare: HFAB

Ombyggnadsår: 2007

Det gamla vattentornet på Nissans strand upprustades till utställningslokal i samband med Halmstads 700-års jubileum.

Kategori: Ombyggnad