Turkosen, Solna Centrum

Uppdragsgivare: Signalisten
Projektering: 2007-2009
Antal lägenheter: 22 + 2 Lokaler

Kvarteret Turkosen är ett punkthus i sju våningar och en förtätning av bostadsbebyggelsen i Solna centrum. Byggnaden innehåller förutom bostäder kontor för Signalisten. Huset har projekterats som ett radiatorlöst lågenergihus och finns nämnt i samlingen “Solnas intressanta hus och miljöer”.

Kategori: Bostad

 

Fotograf: Ulf Celander