Jonsered

Uppdragsgivare: JM AB och Hantverkslokaler i Göteborg AB

Parallellt uppdrag: 2011

Ett parallellt uppdrag vid Jonsered fabriker, en gammal bruksort strax öster om Göteborg med en kulturmiljö av riksintresse. Området har fina kvaliteter med ån som rinner genom bebyggelsen, gedigna gamla tegelbyggnader, rikt med växtlighet och höga berg i omgivningen. Förslaget utgår från att skapa ett genomgående stråk i området där tre huvudområden får ny bebyggelse. Befintliga byggnader rustas upp med möjlighet för verksamheter och kultur. Med nya entréer och öppningar integreras det nya med det gamla på ett dynamiskt sätt.

Kategori: Plan