Design Center

Uppdragsgivare: Fastighets AB Fribordet
Uppdragsgivare
: Fastighets AB Fribordet
Projektering: 2001-2011

Del av skeppsbyggnadshallen M1:an byggs om till designcenter och kontor för Caran 2001-2002 med ca 200 nya arbetsplatser. 2011 anpassas lokalerna på nytt och byggs om för nya hyresgäster.

Kategori: Ombyggnad