Porten, Silverdal

Uppdragsgivare: JM
Projektering: 2018-2019
Antal lägenheter: 73 + 2 lokaler

Brf Porten är det första bostadskvarteret i vår serie på tre ritade för JM i Silverdal, Sollentuna. Projektet startade med en parallellskiss som fortsatte med detaljplanearbete.

Trevlig småskalighet med måttliga hushöjder och tydliga trädplanterade gaturum är det grundläggande temat liksom varierad men sammanhållen gestaltning av kvarter och hus.

Brf Porten består av fem trapphus i fyra våningar och ett sjätte högre i fem som markerar Silverdals entrépunkt. Det huset är byggt i tegel och har några lokaler i entréplanet. Fasaderna är putsade i varmt röda toner i konstrast med vitt. Sockeln är av tegel. Runt gatuentréerna finns omfattningar av granit och skärmtak av glas och stål.

De större lägenheterna om 3–4 rum och kök är genomgående, medan tvåorna ligger mot den skyddade gården. Goda rumssamband med bra ljusförhållande, möblerbarhet och yteffektivitet var kravet på utformningen lägenheterna. Förhoppningsvis kan de passa många olika personer.

Under gården finns bilparkering.

Bostäderna är miljömärka med Svanen

Kategori: Bostad