Östra Kålltorp

Uppdragsgivare: Framtiden Byggutveckling
Antal lägenheter: 160

Flerbostadshus med BmSS (Bostad med Särskild Service) kollektivhus (Boihop) samt konventionella bostäder