Parkhuset, Eriksberg

Uppdragsgivare: Norra Älvstranden utveckling AB
Projektering: 2002-2004
Antal lägenheter: 54

Parkhuset är är ett fint bostadsprojekt i ljus puts och roströda detaljer beläget i västra Sannegården i Göteborg. Byggnaden gränsar mot den nya Sörhallsparken och Sörhallsbergets naturmark.

Lägenheterna, företrädesvis tvåor och treor, är ljusa och luftiga med balkonger mot både parksidan i söder och mot gatusidan för kvällssolen. Den indragna toppvåningen innehåller fyror med terrasser. Ett tidigt och genomgripande miljöarbete har lett till att Parkhuset är ett av Sveriges första miljödeklarerade flerbostadshus.

Kategori: Bostad