Köksfläkten, L Essingen

Uppdragsgivare: JM
Projektering: 2001-2004
Antal lägenheter: 193

Den södra delen av Lilla Essingen har haft en stark industriell prägel sedan början av 1900-talet. Då verksamheten sen flyttade i slutet av 90-talet frilades mark åt bostäder. Vi deltog i planutredningen för området och projekterade tre bostadshus i Kv. Köksfläkten. Ett av dessa hus hade mycket speciella krav då det skulle fungera som en 140 meter lång bullerskärm.

 

Fotograf: Ulf Celander