Villa L/A

Projektgrupp: Andreas Olsson

Uppdragsgivare: Privat
Uppdragsår: 2012-2013
BTA Tillbyggnad: 66m²

Tillbyggnad av enfamiljshus, färdigställt 2016.

Kategori: Bostad