Villa L/A

Projektgrupp: Andreas Olsson

Uppdragsgivare: Privat
Uppdragsår: 2012-2013
BTA Tillbyggnad: 66m²

Skiss och bygglov på tillbyggnad av enfamiljshus, färdigställt feb -16.

Kategori: Bostad