Lill-Jan, Djurgårdsstaden

Uppdragsgivare: HSB
Bygghandlingsskede: 2012
Antal lägenheter: 70 + 2  lokaler

Norra Djurgårdsstaden ska bli en modern, innovativ och miljöanpassad stadsdel! Kvarteret Lill-Jan ingår i andra etappen av projektet. Lägenheterna utformas för att ta tillvara det fina läget vid Nationalstadsparken och vid stadsdelens torg. Lägenheterna har varierande storlekar men med tonvikt på mindre och yteffektiva bostäder. Huset har projekterats för att uppnå Miljöbyggnad Silver. Solceller på taket bidrar till ett miljövänligt och energisnålt boende.

Kategori: Bostad

 

Fotograf: Ulf Celander