Arkiv: Project Categories Alab

Rosenlund

Rosenlund Uppdragsgivare: Newsec 2010, Wallenstam 2013-15 År: 2010 -15 Antal lägenheter: 0-100 Alab-skiss på Rosenlundsgatan i Göteborg för ett möjligt infillprojekt. Skissen blev senare en utredning av möjligheten att bygga lägenheter på det befintliga kontorshusets tak och gård. Kategori: Alab, Bostad […]

Konstmuseet

Rosenlund Skiss: 2013 Göteborgs Konstmuseum ligger som en mäktig avslutning på Kungsportsavenyn och är ett mycket tydligt element i stadsbilden. Väl inne i museet finns däremot nästan ingenting som ger en visuell koppling tillbaka. Kan man stärka bandet mellan staden och museet och ge museet nya upplevelsemöjligheter? En lätt konstruktion ovanpå befintlig teknikvåning ger plats för en takterrass med servering och skulpturgårdar och erbjuder en oslagbar utsikt längs med avenystråket och staden. Kategori: Alab, Bostad […]

Skanstorget, Göteborg

Rosenlund Uppdragsgivare: Akademiska Hus Utredning/idéskiss för en ny universitetsbyggnad och omgestaltning av Skanstorget i Göteborg. En byggnad med offentlig innehåll stärker mötet mellan stad och universitet och blir en länk mellan verksamheterna i Haga/Vasagatan och Linnéplatsen. Byggnaden skärmar av ljud från gatan och ger goda förutsättningar för ett vackert och användbart ”vardagsrum” för de omgivande stadsdelarna. Under torget föreslås p-platser i två plan. Kategori: Alab, Bostad […]