Borggården, Kongahälla

Uppdragsgivare: JM
Projektering: 2014-2016
Antal lägenheter: 137 + 4 lokaler

Kv 8, eller brf Borggården som det också heter, är en del av det nya Kongahällaområdet i Kungälv med tydliga gaturum och kringbyggda kvarter. Projektet karaktäriseras av sin stora variation i form och uttryck med olika fasadmaterial. Gestaltningen hålls samman av materialens jordfärger.

Kvarteret har en tydlig sockelvåning och flera butikslokaler i bottenplan förstärker områdets stadskaraktär. Olika höjder inom kvarteret och en uppdelning mellan materialen ger liv och variation i strukturen. Generellt har fasaderna mot gata en tyngre mer stadsmässig karaktär med tegel i olika gråbruna nyanser. En indragen terrassvåning klädd med ockrafärgade skivor utmärker sig. Nyansen går igen i fyllningar kring tegelfasadernas fönster. In mot gården är uttrycket lättare med ljusa fasader och träpanel vid balkonger.

Även mellan lägenheterna finns en stor spridning och variation i storlekar och planlösningar för att svara mot olika målgruppers önskemål och behov.

Kategori: Bostad