Gasverket, Hjorthagen

Uppdragsgivare: Fastighetskontoret, Stockholm
Programarbete: 2011-2012, 2017

Arkitekturkompaniet har i samverkan med Kvarnström arkitektkontor fått i uppdrag att göra programutredning för internationell gästspelsscen i f.d Gasverket i Norra Djurgårdsstaden.

Fortsatt programarbete under 2017 i samverkan med Tengbom och Projektengagemang.

Kategori: Ombyggnad