Kolla, Kungsbacka

Uppdragsgivare: Kungsbacka Kommun
Utredning år: 2005
Yta: 29 ha

Parallellt uppdrag om Kungsbackas nya stadsdel Kolla, sydväst om Kungsbacka centrum. Huvudstrukturen i förslaget består av de nordsydliga alléerna och de östvästliga kvartersgatorna som förbinder områdets olika kvarter i sidled. I de stora kvarteren finns ett sekundärt gatunät med trädgårdsgator.

Kategori: Plan