Munkmora, Värmdö

Uppdragsgivare: Värmdö bostäder
Programskiss/detaljplan: 2010
Antal lägenheter: 115

Munkmora är ett bostadsområde från miljonprogrammet som ligger på en höjd bakom Gustavsbergs centrum. Som ett led i upprustningsarbetet och som ett sätt att skapa fler bostäder i en kommun med hög inflyttning föreslås en förtätning med två högre punkthus i ändarna av det lokala huvudstråket. I norra delen ställs ett 10-våningshus och i söder, vid det lokala torget, placeras ett 16-våningshus. De höga husen skapar en visuell länk mot Munkmora som tidigare varit osynligt från Gustavsbergs centrum – samtidigt får många av lägenheterna sjöutsikt.

Husen är uppdelade i två mindre volymer för att skapa ett smäckert intryck med stor resning. Balkongerna är indragna, dels för lä, dels för att skapa en tydligare volymer utan påhängda enheter. Husen är femspännare med mindre lägenheter, något som efterfrågas i beståndet.

Kategori: Plan