Majstångsgatan, Göteborg

Uppdragsgivare: JM och Familjebostäder

Parallellskiss: 2010-2015

Antal lägenheter: ca 140

Kvarteret Majstångsgatan ligger i det kulturhistoriskt intressanta stadsdelen Kungsladugård i Göteborg. Majstångsgatan var ett parallelluppdrag 2010 som övergått i utredningsarbete för detaljplan. Utformningen i planstruktur och husgestaltning är är en nytolkning av de omgivande landshövdingehusen med en sockelvåning i sten och ovanförliggande våningar i trä.

 

Kategori: Plan