Östra Kålltorp

Uppdragsgivare: Framtiden Byggutveckling
Projektering: Program 2019, bygglov 2021
Antal lägenheter: 160

Flerbostadshus innehållande BmSS (Bostad med Särskild Service), kollektivhus (Boihop) samt konventionella hyresrätter. Dessutom ett parkeringsdäck för bilar och cyklar.