Södertull, Göteborg

Uppdragsgivare: JM
Projektering: 2022-2024
Antal lägenheter: ca 200 + 2 lokaler

Södertull ligger vid Lana vid gränsen till Mölndal och ingår i Bostad2021, som är Göteborgs speciella satsning på nya bostäder inför 400-årsjubiléet.
Uppdraget började som en parallellskiss, där uppgiften inte minst handlade om att få fram olika utbytbara trapphusenheter, så att man i senare skede skulle kunna laborera med lägenhetssammansättnigen utifrån skiftande efterfrågan. Gestaltningen utgår från en arketypisk husform – 4 hörn och ett sadeltak. Fasaderna är i danskt tegel, lite mörkare mot Ebbe Lieberathsgatan och svagt gulvitt på de övriga husen. Vid balkongerna träpanel. De fyra husen samlas runt en intim gemensam gård.

Kategori: Bostad, Tävling