Södertull

Uppdragsgivare: JM
Parallellskiss: 2017
Antal lägenheter: ca 200 + 2 lokaler

Södertull ligger vid Lana vid gränsen till Mölndal och ingår i Bostad2021, som är Göteborgs speciella satsning på nya bostäder inför 400-årsjubiléet.
Uppdraget började som en parallellskiss, där uppgiften inte minst handlade om att få fram olika utbytbara trapphusenheter, så att man i senare skede skulle kunna laborera med lägenhetssammansättnigen utifrån skiftande efterfrågan. Gestaltningen utgår från en arketypisk husform – 4 hörn och ett sadeltak. Fasaderna är i danskt tegel, lite mörkare mot Ebbe Lieberathsgatan och svagt gulvitt på de övriga husen. Vid balkongerna träpanel. De fyra husen samlas runt en intim gemensam gård.

Bygghandlingsprojekteringen pågår och byggstart är planerad till 2019.

Kategori: Bostad, Tävling