Skanstorget, Göteborg

Skanstorget, Göteborg

Skanstorget, Göteborg Uppdragsgivare: Akademiska Hus Utredning/idéskiss för en ny universitetsbyggnad och omgestaltning av Skanstorget i Göteborg. En byggnad med offentlig innehåll stärker mötet mellan stad och universitet och blir en länk mellan verksamheterna i...
Rosenlund

Rosenlund

Rosenlund Uppdragsgivare: Newsec 2010, Wallenstam 2013-15 År: 2010 -15 Antal lägenheter: 0-100 Alab-skiss på Rosenlundsgatan i Göteborg för ett möjligt infillprojekt. Skissen blev senare en utredning av möjligheten att bygga lägenheter på det befintliga kontorshusets...
Konstmuseet

Konstmuseet

Konstmuseet Skiss: 2013 Göteborgs Konstmuseum ligger som en mäktig avslutning på Kungsportsavenyn och är ett mycket tydligt element i stadsbilden. Väl inne i museet finns däremot nästan ingenting som ger en visuell koppling tillbaka. Kan man stärka bandet mellan...