Rosenlund

Uppdragsgivare: Newsec 2010, Wallenstam 2013-15

År: 2010 -15

Antal lägenheter: 0-100

Alab-skiss på Rosenlundsgatan i Göteborg för ett möjligt infillprojekt. Skissen blev senare en utredning av möjligheten att bygga lägenheter på det befintliga kontorshusets tak och gård.

Kategori: Alab, Bostad