Arkiv: Project Categories Bostad

Östra Kålltorp

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: Framtiden Byggutveckling Antal lägenheter: 160 Flerbostadshus innehållande BmSS (Bostad med Särskild Service), kollektivhus (Boihop) samt konventionella hyresrätter. Dessutom ett parkeringsdäck för bilar och cyklar.

Kv Violen

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: JM Pågående projekt Antal lägenheter: 161 Kvarteret Violen är en del av stadsutvecklingsprojektet Järvastaden i Solnas gräns mot Sundbyberg. Läget är centralt i området i korsningen mellan huvudgatorna Järva Skjutbaneväg och Fridensborgsvägen. De är i planarbetet utpekade som stadslivsgator med extra höga krav på levande bottenvåningar med verksamheter och gestaltning av fasader. Violen är utformat som ett traditionellt stadskvarter med fasadliv i fastighetsgräns. Materialpaletten består huvudsakligen […]

brf Dublonen

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: JM Byggnation pågor Antal lägenheter: 183 Brf Dublonen är ett kringbyggt kvarter med elva trapphus i sex våningar. Lägenheterna varierar från ett till fem rum och kök och i entréplanet vetter två lokaler ut mot Spikskogatan. Tre portiker, en större mot Prästgårdparken i öster och två mindre mot Armborstvägen i norr och Sandalettgatan i söder, skapar kontakt och ger inblick från omgivande gator. Kvarteret har putsade fasader i […]

Igelsta terrass

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: JM Projektering: 2020 – pågående Antal lägenheter: 66 Igelsta terrass ligger i ett område på tidigare industrimark som håller på att växa upp i Igelstavik, ett nytt bostadsområde i ett fint läge invid Södertälje kanal. Byggnaden har en u-formad kropp på 4 till 5 våningar som öppnar upp sig mot vattnet med en nedtrappning längst ut. Nedtrappningen ger plats för soliga terrasser med en toppenutsikt. För att […]

Promenaden

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: JM Pågående projektering Antal lägenheter: 51 Promenaden är det tredje bostadskvarteret i vår serie på tre ritade för JM i Silverdal, Sollentuna. Projektet startade med en parallellskiss som fortsatte med detaljplanearbete och det första kvarteret, brf Porten och det andra brf Parken. Trevlig småskalighet med måttliga hushöjder och tydliga gaturum är det grundläggande temat liksom varierad men sammanhållen gestaltning av kvarter och hus. Promenaden skiljer sig från […]

Älvsjö loft

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: JMProjektering: 2020 – 2021Antal lägenheter: 69 Älvsjö Loft består av ett två trapphus långt lamellhus där mittdelen bryter av volymen genom att trappa ner en våning mot Älvsjövägen. Byggnaden har en sober färgskala med ett mörkt tegel som markerar entréer. Den mörkt bruna kulören plockas upp i fönster, dörrpartier och räcken. Husets primära fasadtegel är ett ljusbrunt tegel med beige-gula varma nyanser. Det ljusa teglet fortsätter också […]

Brf Dunungen

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: Riksbyggen Pågående uppdrag Antal lägenheter: 86 Brf Dunungen är det första av två kvarter ritade för Riksbyggen i Selma Stad. Det är en del i en mycket omfattande stadbyggnadsutveckling kring Selma Lagerlöfs Torg. En utveckling som kommer att fortsätta längs Litteraturgatan både söderut in mot centrum och norrut. Stadsmässighet, variation och förtätning av gaturummen har varit viktiga ledord för arbetet. Projektet startade för oss som en parallellskiss […]

Brf Mårbacka

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: Riksbyggen Projektering pågår Antal lägenheter: 59 Brf Mårbacka är det andra av två kvarter ritade för Riksbyggen i Selma Stad. Det är en del i en mycket omfattande stadbyggnadsutveckling kring Selma Lagerlöfs Torg. En utveckling som kommer att fortsätta längs Litteraturgatan både söderut in mot centrum och norrut. Stadsmässighet, variation och förtätning av gaturummen har varit viktiga ledord för arbetet. Projektet startade för oss som en […]

Kv Parken

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: JM Pågående projektering Antal lägenheter: 89 Brf Parken är det andra bostadskvarteret i vår serie på tre ritade för JM i Silverdal, Sollentuna. Projektet startade med en parallellskiss som fortsatte med detaljplanearbete och det första kvarteret, brf Porten. Trevlig småskalighet med måttliga hushöjder och tydliga trädplanterade gaturum är det grundläggande temat liksom varierad men sammanhållen gestaltning av kvarter och hus. Brf Porten består av åtta småskaliga […]

Brf Kungsporten, Kongahälla kv 2

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: JM Antal lägenheter: 145 Brf Kungsporten är det andra kvarteret vi ritat i Kongahällaområdet, efter kv Borggården. Även här handlar det om ett kringbyggt kvarter, i detta fall med öppningar mot parken i öster och gatan i söder. Utsidan är tegelklädd i grå och röda nyanser, den indragna takvåningen klädd med skivor i lätt varierade nyanser och glanstal. Den gröna gården omges av ljusa […]