Arkiv: Project Categories Bostad

Östra Kålltorp

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: Framtiden Byggutveckling Projektering: Program 2019, bygglov 2021 Antal lägenheter: 160 Flerbostadshus innehållande BmSS (Bostad med Särskild Service), kollektivhus (Boihop) samt konventionella hyresrätter. Dessutom ett parkeringsdäck för bilar och cyklar.

Violen, Solna

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: JMPågående projektAntal lägenheter: 161 Kvarteret Violen är en del av stadsutvecklingsprojektet Järvastaden, Solna i gränsen mot Sundbyberg. Läget är centralt i området i korsningen mellan huvudgatorna Järva Skjutbaneväg och Fridensborgsvägen. De är i planarbetet utpekade som stadslivsgator med extra höga krav på levande bottenvåningar med verksamheter och gestaltning av fasader. Violen är utformat som ett traditionellt stadskvarter med fasadliv i fastighetsgräns. Materialpaletten består huvudsakligen av tegel […]

Dublonen, Älvsjö

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: JMProjektering: 2018-2020Antal lägenheter: 183 Brf Dublonen är ett kringbyggt kvarter med elva trapphus i sex våningar. Lägenheterna varierar från ett till fem rum och kök och i entréplanet vetter två lokaler ut mot Spikskogatan. Tre portiker, en större mot Prästgårdparken i öster och två mindre mot Armborstvägen i norr och Sandalettgatan i söder, skapar kontakt och ger inblick från omgivande gator. Kvarteret har putsade fasader i olika kulörer […]

Igelsta terrass, Södertälje

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: JMProjektering: 2020 – 2022Antal lägenheter: 66 Igelsta terrass ligger i ett område på tidigare industrimark som håller på att växa upp i Igelstavik, ett nytt bostadsområde i ett fint läge invid Södertälje kanal. Byggnaden har en u-formad kropp på 4 till 5 våningar som öppnar upp sig mot vattnet med en nedtrappning längst ut. Nedtrappningen ger plats för soliga terrasser med en toppenutsikt. För att återkoppla […]

Älvsjö loft, Älvsjö

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: JMProjektering: 2020 – 2021Antal lägenheter: 69 Älvsjö Loft består av ett två trapphus långt lamellhus där mittdelen bryter av volymen genom att trappa ner en våning mot Älvsjövägen. Byggnaden har en sober färgskala med ett mörkt tegel som markerar entréer. Den mörkt bruna kulören plockas upp i fönster, dörrpartier och räcken. Husets primära fasadtegel är ett ljusbrunt tegel med beige-gula varma nyanser. Det ljusa teglet fortsätter också […]

Dunungen, Selma torg

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: RiksbyggenProjektering: 2019-2021Antal lägenheter: 86 Brf Dunungen är det första av två kvarter ritade för Riksbyggen i Selma Stad. Det är en del i en mycket omfattande stadbyggnadsutveckling kring Selma Lagerlöfs Torg. En utveckling som kommer att fortsätta längs Litteraturgatan både söderut in mot centrum och norrut. Stadsmässighet, variation och förtätning av gaturummen har varit viktiga ledord för arbetet. Projektet startade för oss som en parallellskiss 2015. Efter […]

Mårbacka, Selma torg

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: RiksbyggenProjektering: 2019-2021Antal lägenheter: 59 Brf Mårbacka är det andra av två kvarter ritade för Riksbyggen i Selma Stad. Det är en del i en mycket omfattande stadbyggnadsutveckling kring Selma Lagerlöfs Torg. En utveckling som kommer att fortsätta längs Litteraturgatan både söderut in mot centrum och norrut. Stadsmässighet, variation och förtätning av gaturummen har varit viktiga ledord för arbetet. Projektet startade för oss som en parallellskiss 2015.

Kungsporten, Kongahälla

Östra Kålltorp Uppdragsgivare: JMProjektering: 2017-2019Antal lägenheter: 145 Brf Kungsporten är det andra kvarteret vi ritat i Kongahällaområdet, efter kv Borggården. Även här handlar det om ett kringbyggt kvarter, i detta fall med öppningar mot parken i öster och gatan i söder. Utsidan är tegelklädd i grå och röda nyanser, den indragna takvåningen klädd med skivor i lätt varierade nyanser och glanstal. Den gröna gården omges av ljusa […]

Condor, Danderyd

Östra Kålltorp Beställare: JMProjektering: 2016-2018Antal lägenheter: 108 I Danderyds centrum har vi ritat 108 nya lägenheter för JM Stockholm, inflyttning blev klar under 2020/2021.

Soluret, Älvsjö

Östra Kålltorp Beställare:  JMProjektering: 2017-2019Antal lägenheter: 102 Bostadsrättsföreningen Soluret ligger i stadsdelen Solberga i Älvsjö, granne med tidigare projekterade brf Solstrålen. Ett bostadskvarter för JM Stockholm med 102 nya lägenheter. Brf Soluret består av två huskroppar med vardera två trapphus. Samtliga trapphus binds samman av ett gemensamt entréplan medan deras höjd varierar från fem upp till tretton våningar. Ovanpå entréplanet finns den upphöjda gården som utformas med avskilda uteplatser och […]