Arkiv: Project Categories Tävling

Södertull

Södertull Uppdragsgivare: JM Parallellskiss: 2017 Antal lägenheter: ca 200 + 2 lokaler Södertull ligger vid Lana vid gränsen till Mölndal och ingår i Bostad2021, som är Göteborgs speciella satsning på nya bostäder inför 400-årsjubiléet. Uppdraget började som en parallellskiss, där uppgiften inte minst handlade om att få fram olika utbytbara trapphusenheter, så att man i senare skede skulle kunna laborera med lägenhetssammansättnigen utifrån skiftande efterfrågan. Gestaltningen utgår från en […]

Selma Lagerlöfs torg

Södertull Uppdragsgivare: Riksbyggen Parallellskiss: 2016 Antal lägenheter: 155 Parallellskiss med två sammanbyggda kvarter vid Selma Lagerlöfs torg, ett område som står inför stor omvandling. Förslaget bygger på enkla husvolymer med tre- och fyrspännare. Volymerna har organiserats kring två gårdar med ett mellanliggande ”torg”, Körsbärstorget, med trädplanteringar och parkering. Byggnaderna är i fem våningar med sadeltak. Kvarterens utsida samt fasaden mot Körsbärstorget är i tegel. Uttrycket varieras med olika kulör […]

Basaren

Södertull Uppdragsgivare: SKB Tävlingsår: 2007 Antal lägenheter: 65 Parallellt uppdrag i flera steg om förtätning av kvarteret Basaren på Kungsholmen. Vårt förslag innebär en sexvåningsbyggnad längs Hantverkargatan som avslutas med ett punkthus åt väster. Mot Hantverkargatan i norr är fasaden tätare med en oregelbunden, fri fönstersättning medan söderfasaden och de rundade gavlarna har kontinuerliga balkonger. I bottenvåningen finns lokaler med en souterrängvåning mot Baltzar von Platens gata som ligger en våning lägre. Kategori: Bostad, Tävling […]

Opaltorget

Södertull Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Utredning år: 2006 Yta: ca 8 ha Vårt förslag till omgestaltning av Opaltorget och dess omgivningar bygger på att öppna en ny tvärförbindelse som ökar genomströmningen i området. Hållplatserna flyttas närmare torget och tillsammans med det nya punkthuset annonserar sig den tidigare anonyma platsen från längre håll. Kategori: Bostad, Tävling […]