Arkiv: Project Categories Plan

Jonsered

Jonsered Uppdragsgivare: JM AB och Hantverkslokaler i Göteborg AB Parallellt uppdrag: 2011 Ett parallellt uppdrag vid Jonsered fabriker, en gammal bruksort strax öster om Göteborg med en kulturmiljö av riksintresse. Området har fina kvaliteter med ån som rinner genom bebyggelsen, gedigna gamla tegelbyggnader, rikt med växtlighet och höga berg i omgivningen. Förslaget utgår från att skapa ett genomgående stråk i området där tre huvudområden får ny bebyggelse. Befintliga byggnader rustas upp […]

Majstångsgatan, Göteborg

Jonsered Uppdragsgivare: JM och Familjebostäder Parallellskiss: 2010-2015 Antal lägenheter: ca 140 Kvarteret Majstångsgatan ligger i det kulturhistoriskt intressanta stadsdelen Kungsladugård i Göteborg. Majstångsgatan var ett parallelluppdrag 2010 som övergått i utredningsarbete för detaljplan. Utformningen i planstruktur och husgestaltning är är en nytolkning av de omgivande landshövdingehusen med en sockelvåning i sten och ovanförliggande våningar i trä.   Kategori: Plan […]

Munkmora, Värmdö

Jonsered Uppdragsgivare: Värmdö bostäderProgramskiss/detaljplan: 2010Antal lägenheter: 115 Munkmora är ett bostadsområde från miljonprogrammet som ligger på en höjd bakom Gustavsbergs centrum. Som ett led i upprustningsarbetet och som ett sätt att skapa fler bostäder i en kommun med hög inflyttning föreslås en förtätning med två högre punkthus i ändarna av det lokala huvudstråket. I norra delen ställs ett 10-våningshus och i söder, vid det lokala torget, placeras ett 16-våningshus. De […]

Opaltorget, Tynnered

Jonsered Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret, GöteborgUtredning år: 2006Yta: ca 8 ha Vårt förslag till omgestaltning av Opaltorget och dess omgivningar bygger på att öppna en ny tvärförbindelse som ökar genomströmningen i området. Hållplatserna flyttas närmare torget och tillsammans med det nya punkthuset annonserar sig den tidigare anonyma platsen från längre håll.   Kategori: Plan […]

Kolla, Kungsbacka

Jonsered Uppdragsgivare: Kungsbacka KommunUtredning år: 2005Yta: 29 ha Parallellt uppdrag om Kungsbackas nya stadsdel Kolla, sydväst om Kungsbacka centrum. Huvudstrukturen i förslaget består av de nordsydliga alléerna och de östvästliga kvartersgatorna som förbinder områdets olika kvarter i sidled. I de stora kvarteren finns ett sekundärt gatunät med trädgårdsgator. Kategori: Plan […]

Spilkumen, Kvillestaden

Jonsered Uppdragsgivare: PEABPlanutredning: 2004Antal lägenheter: ca 208 Parallellskiss som fortsatte i programarbete för den gamla porslinsfabrikens område i Kvillestaden, ett kvarter för ca 280 lägenheter. Totalt åtta flerbostadshus flankerar en stor gård i direkt anslutning till Kvillebäcken.   Kategori: Plan […]

Liljeholmskajen

Jonsered Uppdragsgivare: JM Utredningsår: 1998 När Vin&Sprit 1996 flyttade sin produktion från Liljeholmen frigjordes ett stort område i centrala Stockholm för exploatering. I vår planutredning undersökte vi en ny vattenfront med fristående byggnader i vattenrummet samt en ny stadsdel med ca 3000 nya lägenheter och en fördubbling av antalet arbetsplatser. Kategori: Plan […]