Arkiv: Project Categories Ombyggnad

Gasverket, Hjorthagen

Gasverket, Hjorthagen Uppdragsgivare: Fastighetskontoret, StockholmProgramarbete: 2011-2012, 2017 Arkitekturkompaniet har i samverkan med Kvarnström arkitektkontor fått i uppdrag att göra programutredning för internationell gästspelsscen i f.d Gasverket i Norra Djurgårdsstaden. Fortsatt programarbete under 2017 i samverkan med Tengbom och Projektengagemang.   Kategori: Ombyggnad […]

Kooperativet, Lindholmen

Gasverket, Hjorthagen Uppdragsgivare: Fastighets AB Fribordet Projektering: 2015 Restaurang Kooperativet inryms i maskinhall M1 på Lundbystrand och är en ombyggnad av en tidigare industrilokal. Industrihallen hade enorm potential med sina 10 meter i takhöjd, råa betonggolv, tegeldetaljer och spröjsade fönster. Utmaningen låg i att ta tillvara på den gamla karaktären och samtidigt uppfylla krav på brand, ljud och nya installationer mm. Resultatet blev ett levande restaurangkök med en servering för ca 300 […]

Brf Masthugget

Gasverket, Hjorthagen Uppdragsgivare: brf Masthugget Projektering: 2010-2015 Antal lägenheter: Brf Masthugget är Sveriges största bostadsrättsförening, vackert beläget i området Masthugget i Göteborg. Området byggdes av Riksbyggen mellan 1967-1972. Husen klättrar uppför berget i terrasserade plan med en höjdskillnad på ungefär 40 meter från lägst till högst belägna hus. Arkitekturkompaniet fick uppdraget att arbeta med en omfattande fasadrenovering efter att 2010 vunnit en tävling om ny färgsättning av föreningens fasader. Arbetet som […]

Eriksbergshallen

Gasverket, Hjorthagen Uppdragsgivare: Eriksbergs förvaltning AB projektering: 1994-2002 Ombyggnad av varvshall till evenemangshall för utställningar, mässor och konferenser. Byggnaden fick Per och Alma Olssons pris 1995 för bästa byggnadsverk. Kategori: Ombyggnad […]

Snickeriet, Eriksberg

Gasverket, Hjorthagen Uppdragsgivare: Eriksbergs förvaltnings AB, Numera Älvstranden utveckling ABOmbyggnadsår: 1994-1996Yta verksamheter: 12000 m² På Eriksberg har det gamla Snickeriet från 1955 med sitt karaktäristiska sågtandstak bevarats och byggts om.För att föra in ljus i kontorsbyggnaden revs en lanterninrad och ersattes med en “grön glasad gränd” som används som pausutrymme av hyresgästerna.   Kategori: Ombyggnad […]

Plåtverkstan, Lindholmen

Gasverket, Hjorthagen Uppdragsgivare: Fastighets AB FribordetProjektering: 2001-2011 Del av den gamla Plåtverkstaden byggdes om till Designcenter och kontor för Caran 2001-2002 med ca 200 nya arbetsplatser. 2011 anpassas lokalerna på nytt och byggs om för nya hyresgäster. Kategori: Ombyggnad […]

M1:an, Lindholmen

Gasverket, Hjorthagen Uppdragsgivare: Fastighets AB FribordetOmbyggnadsår: 2001Yta verksamheter: 13 000 m² Maskinverkstad 1, M1:an, är en av de största byggnaderna i det gamla Götaverksområdet. Högdelen har bevarats och byggts om till bl.a. kontorslokaler. Den vackra tegelbyggnaden har försetts med ytterligare bjälklag och nytt huvudtrapphus med entré. Lokalerna inrymmer nu moderna kontor åt bland annat Norra Älvstranden Utveckling AB, Volvo och Semcon.   Kategori: Ombyggnad […]

Ale Elförening

Gasverket, Hjorthagen Uppdragsgivare: Ale Elförening Ombyggnadsår: 2006-2010 Yta tillbyggnad: ca 500 m² Ombyggnad av Ale elförenings befintligt huvudkontor med  tillbyggnad av en ny entré och reception, matsal och kontorsrum. Kategori: Ombyggnad […]

Jollen, Halmstad

Gasverket, Hjorthagen Uppdragsgivare: HFABOmbyggnadsår: 2007 Det gamla vattentornet på Nissans strand upprustades till utställningslokal i samband med Halmstads 700-års jubileum. Kategori: Ombyggnad […]