Arkiv: Project Categories Ombyggnad

Gasverket

Gasverket Uppdragsgivare: Fastighetskontoret, Stockholm Programarbete: 2011-2012, 2017 Arkitekturkompaniet har i samverkan med Kvarnström arkitektkontor fått i uppdrag att göra programutredning för internationell gästspelsscen i f.d Gasverket i Norra Djurgårdsstaden. Fortsatt programarbete under 2017 i samverkan med Tengbom och Projektengagemang. Kategori: Ombyggnad […]

Restaurang Kooperativet

Gasverket Uppdragsgivare: Fastighets AB Fribordet Projektering: 2015 Restaurang Kooperativet inryms i maskinhall M1 på Lundbystrand och är en ombyggnad av en tidigare industrilokal. Industrihallen hade enorm potential med sina 10 meter i takhöjd, råa betonggolv, tegeldetaljer och spröjsade fönster. Utmaningen låg i att ta tillvara på den gamla karaktären och samtidigt uppfylla krav på brand, ljud och nya installationer mm. Resultatet blev ett levande restaurangkök med en servering för ca 300 gäster.

brf Masthugget

Gasverket Uppdragsgivare: brf Masthugget Projektering: 2010-2015 Antal lägenheter: Brf Masthugget är Sveriges största bostadsrättsförening, vackert beläget i området Masthugget i Göteborg. Området byggdes av Riksbyggen mellan 1967-1972. Husen klättrar uppför berget i terrasserade plan med en höjdskillnad på ungefär 40 meter från lägst till högst belägna hus. Arkitekturkompaniet fick uppdraget att arbeta med en omfattande fasadrenovering efter att 2010 vunnit en tävling om ny färgsättning av föreningens fasader. Arbetet som pågått […]

Eriksbergshallen

Gasverket Uppdragsgivare: Eriksbergs förvaltning AB projektering: 1994-2002 Ombyggnad av varvshall till evenemangshall för utställningar, mässor och konferenser. Byggnaden fick Per och Alma Olssons pris 1995 för bästa byggnadsverk. Kategori: Ombyggnad […]

Snickeriet

Gasverket Uppdragsgivare: Eriksbergs förvaltnings AB, Numera Älvstranden utveckling AB Ombyggnadsår: 1994-1996 Yta verksamheter: 12000 m² På Eriksberg har det gamla Snickeriet från 1955 med sitt karaktäristiska sågtandstak bevarats och byggts om. För att föra in ljus i kontorsbyggnaden revs en lanterninrad och ersattes med en “grön glasad gränd” som används som pausutrymme av hyresgästerna. Kategori: Ombyggnad […]

Design Center

Gasverket Uppdragsgivare: Fastighets AB Fribordet Uppdragsgivare: Fastighets AB Fribordet Projektering: 2001-2011 Del av skeppsbyggnadshallen M1:an byggs om till designcenter och kontor för Caran 2001-2002 med ca 200 nya arbetsplatser. 2011 anpassas lokalerna på nytt och byggs om för nya hyresgäster. Kategori: Ombyggnad […]

M1:an

Gasverket Uppdragsgivare: Fastighets AB Fribordet Ombyggnadsår: 2001 Yta verksamheter: 13 000 m² Maskinverkstad 1, M1:an, är en av de största byggnaderna i det gamla Götaverksområdet. Högdelen har bevarats och byggts om till bl.a. kontorslokaler. Den vackra tegelbyggnaden har försetts med ytterligare bjälklag och nytt huvudtrapphus med entré. Lokalerna inrymmer nu moderna kontor åt bland annat Norra Älvstranden Utveckling AB, Volvo och Semcon. Kategori: Ombyggnad […]

Ale Elförening

Gasverket Uppdragsgivare: Ale Elförening Ombyggnadsår: 2006-2010 Yta tillbyggnad: ca 500 m² Ombyggnad av Ale elförenings befintligt huvudkontor med  tillbyggnad av en ny entré och reception, matsal och kontorsrum. Kategori: Ombyggnad […]

Jollen

Gasverket Uppdragsgivare: HFAB Ombyggnadsår: 2007 Det gamla vattentornet på Nissans strand upprustades till utställningslokal i samband med Halmstads 700-års jubileum. Kategori: Ombyggnad […]